Header left

N i n a  N e s j e
Te n v i k v e i e n 3 3 8
3 1 4 0  N ø t t e r ø y
S e n d e  e - p o s t . . .

Bok om Nina Nesje


Om Boken: I sin bok ”Å leve er å skape å skape er å leve” skriver Nina Nesje om pasjonen til arbeidet sitt, om det å ha troen på seg selv, holde fast på sitt eget, og å jobbe for å utvikle det man brenner for. I tillegg beskriver hun i ord og bilder prosessene bak de ulike skulpturene. Hun forteller levende om medgang og motgang, om veien fra lite barn med plastelina som materiale, fram til i dag der hun er blitt en anerkjent kunstner med skulpturer i bronse spredt utover hele landet. Gjennom denne lesingen kan man få inspirasjon og hjelp til å få styrket troen på seg selv, og sin egen skaperkraft. Som Nesje uttrykker det: ”Kreativiteten er en trang og et behov som ligger latent i de fleste barn, i møte med janteloven blir denne skjøre gleden drept med to røde streker” Om du ønsker den tilsendt så ta kontakt på telefon 97123299 eller send en mail nina@gallerinesje.no. Prisen er 250 pluss frakt.