Header left

N i n a  N e s j e
Te n v i k v e i e n 3 3 8
3 1 4 0  N ø t t e r ø y
S e n d e  e - p o s t . . .

UTSMYKNINGER 

Sjømannshustruen verdens ende 2003

I

 

Barn i lek på Frydenlund skole 2004

 

 

 

 

Utsmykning av Vestbygda skole i Røyken

2005

 

 

Harstad sykehus

Oktober 2005 

 

Norges Døveforening

I mai 2008 

 

 

Gardemoen Airport hotell

August 2008 

 

Gardermoen Airport hotell

 

 

 

 

Fred Anton Maier, Tønsberg stadion

 2008 

 

Rikshospitalet i Oslo

Høsten 2009 

 

 

 

Sildegutten i Florø avduket mai 2010

 

21 august 2010 Bjørn Wirkola Alta Lufthavn

 

 

 

Nabokatta Horg sykehjem 2011

 

 

Jahn Teigen, Tønsberg brygge. Juli 2012

 

I arbeid med Kupper'n

 

 

6 november 2013 Knut Johanessen "Kupper'n" Bislett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bronserelieff på prisnsesse Kristinas plass Tønsberg april 2015