Header left

N i n a  N e s j e
Te n v i k v e i e n 3 3 8
3 1 4 0  N ø t t e r ø y
S e n d e  e - p o s t . . .

INNKJØPT AV


1992 Nelson Mandela komiteen 1996 Moss kunstforening 1998 Spydeberg kunstforening 1999 Mesta 2000 Reiselivsmessa Oslo 2003 Røyken kommune 2004 Tjøme kommune 2004 Vestfold fylkeskommune 2004 Wilhelmsen rederier 2004 Tønsberg fylkeskommune 2006 Harstad sykehus 2008 Delta 2008 Gardemoen Airport Hotell 2009 Delta 2009 Rikshospitalet i Oslo 2010 Alta kommune 2010 Silsesalgslaget i Florø 2011 Horg sanitetsforening


Balanse